نفرات برتر نیمسال دوم 95-94

نام نام خانوادگی رشته مقطع ورودی نیمسال رتبه
ملیحه آقا یاری شیمی محض کارشناسی 90 دوم اول
مریم آزاد شیمی محض کارشناسی 90 دوم دوم
پرستو شرفی شیمی محض کارشناسی 91 دوم اول
الهام دیزجی شیمی محض کارشناسی 91 دوم دوم
مهناز مرادی شیمی محض کارشناسی 91 دوم سوم
سمانه زمانی کرمانشاهی شیمی محض کارشناسی 92 دوم اول
فرناز عباسی فشمی شیمی محض کارشناسی 92 دوم دوم
آیسان قاسمی شیمی محض کارشناسی 92 دوم سوم
سوگل ندیمی شیمی محض کارشناسی 93 دوم اول
نرگس اسماعیل زاده شیمی محض کارشناسی 93 دوم دوم
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 47 مورد.