اخبار فرهنگی دانشکده شیمی

برگزاری همایش بین المللی ۴۰

برگزاری همایش بین المللی ۴۰ با عنوان "ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمد و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران"

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همایش بین المللی ۴۰ را با عنوان "ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمد و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران" از تاریخ ۹ الی ۱۱ بهمن ماه ۹۷ در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار نماید.

ادامه مطلب