اخبار

تغییرات زمانبندی امتحانات بعضی از دروس

تغییرات زمانبندی امتحانات بعضی از دروس

به دلیل تراکم دانشجو در برخی از سانسها در این دانشکده و دانشکده های دیگر ، تعدادی از تاریخ و ساعات امتحانی آنان تغییر یافته است . خواهشمند است دانشجویانی که بعضی از دروس خودرا در دانشکده های دیگر مهمان شده اند ، با مراجعه به پورتال خود و همچنین هنگام اخذ کارت امتحانی از تاریخ و ساعات دقیق امتحانات خود مطلع گردند .

ادامه مطلب
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول ۹۸-۹۷

آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول ۹۸-۹۷

آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول ۹۸-۹۷ اعلام شد. مهلت ثبت نام درخواست در سامانه منادا ار ۹۷/۳/۲۰ لغایت ۹۷/۴/۱۵ می باشد. آدرس سایت : www.monada.iau..ir

ادامه مطلب
اعلام تاریخ و مواد امتحانی آزمون جامع دکتری دانشکده شیمی در نیمسال دوم ۹۶-۹۷

اعلام تاریخ و مواد امتحانی آزمون جامع دکتری دانشکده شیمی در نیمسال دوم ۹۶-۹۷

تاریخ و مواد امتحانی آزمون جامع دکتری دانشکده شیمی در نیمسال دوم ۹۶-۹۷ برای ۵ گرایش شیمی آلی، شیمی کاربردی ، شیمی معدنی ، شیمی فیزیک و شیمی تجزیه به شرح زیر به استحضار میرسد. تاریخ آزمون کتبی: ۱۰ تیر ماه شروع ساعت ۳۰/۸ صبح تاریخ آزمون شفاهی: ۱۱ تیر ماه شروع ساعت ۹ صبح

ادامه مطلب