اخبار

تعطیلی کلاسهای دانشکده شیمی مورخ ۹۷/۲/۶

تعطیلی کلاسهای دانشکده شیمی مورخ ۹۷/۲/۶

کلیه کلاسهای درسی و آزمایشگاهی دانشکده شیمی(سایت حکیمیه) روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۲/۶ در نوبت صبح و عصر به دلیل برگزاری کنکور کارشناسی تعطیل می باشد.

ادامه مطلب