گالری شیمی

۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ۲
ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی
دهه فجر مبارک.