معرفی دانشکده

گروه شیمی در سال ۱۳۶۶ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تأسیس گردید و با توسعه رشته ها و گرایشهای شیمی در مقاطع تحصیلی مختلف در سال ۱۳۷۷ به دانشکدهء شیمی تغییر نام یافت. این دانشکده در دو مقطع کارشناسی شیمی محض و کاربردی و کارشناسی ناپیوسته نکنولوژی صنایع شیمیایی و در پنج گرایش شیمی کاربردی، تجزیه، آلی، معدنی و شیمی فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین در سه مقطع دکتری شیمی کاربردی، آلی و معدنی در حال فعالیت است. گرایشهای بین رشته ای و دکتری تخصصی سایر گرایشها در دست اقدام و پیگیری است. لازم به ذکر است گرایش بین رشته ای «شیمی فناوری اطلاعات» اخیرأ مورد تصویب وزارت علوم و فناوری قرار گرفته است که از مهر ماه ۹۲ دانشجو می پذیرد.

در طی این دوران علاوه بر فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای پژوهشی بصورت نشر کتب تخصصی و نیز مقالات علمی پژوهشی و بین المللی متعددی به چاب رسیده است.

اعضاء هیئت علمی شامل ۹ نفر با مرتبه استادی، ۸ نفر با مرتبه دانشیاری، ۲۱ نفر با مرتبه استادیاری و ۱۸ نفر با مرتبه مربی می باشد.